Financiering

Financiering Moving Culemborg

Ondanks de belangenloze inzet van veel vrijwilligers, verenigingen en organisaties, zijn ook aan de activiteiten van Moving Culemborg kosten verbonden. Van zaalhuur tot T-shirts en van lunches voor kinderen tot (bescheiden) vergoedingen voor professionele trainers. Voor activiteiten die ingebed zijn binnen bestaande voorzieningen of aansluiten bij landelijke initiatieven is vaak een deel van de financiering gegarandeerd. Voor de rest van de activiteiten zijn wij afhankelijk van subsidies en sponsoren.
Tot nu worden onze brede activiteiten vaak per project gefinancierd. Bij de start van Moving Culemborg hebben we steun gehad van de Rabobank. Het huidige Buurtpanel Terweijde, voorheen de Regiegroep Terweijde, vormt vanaf het begin een belangrijke (ook financiƫle) steun. Woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen heeft aan verschillende activiteiten bijgedragen en ook de Gemeente Culemborg verleent op verschillende manieren steun. Daarnaast worden de activiteiten ook mogelijk gemaakt doordat verschillende partijen kortingen geven en gaven (zoals bijvoorbeeld de Plus supermarkt, Ton en Van den Broecke Notarissen, professionele trainers et cetera).
Voor de komende jaren hopen wij ook een beroep te kunnen doen op meer structurele vormen van subsidiƫring en bedrijfssponsoring om een meer stabiele basis voor onze activiteiten te realiseren.