Een steun in de rug voor de Islamitische gemeenschap

Archief
Laatste reacties
Geplaatst door: Florens In: Laatste nieuws Op: 31/12/2016 Reacties: 0
2016-12-28 00:00:00 CULEMBORG - Een grote brand in een leegstaand zwembad. In het pand staat een moskee van de Vereniging Islamitische gemeenschap Culemborg gepland. ANP BERNT VAN DONGEN / PERSBUREAU DANNY VAN DEN BERG

Afgelopen woensdagavond ging het oude zwembad van Culemborg in vlammen op.

Nog maar kort geleden was het door de Islamitische gemeenschap van Culemborg aangekocht. Het oude gebouw krijgt een nieuwe bestemming: deels als moskee, maar ook als sociaal centrum. De aankoop was mogelijk door talloze donaties uit de eigen gemeenschap.

De brand leidt natuurlijk niet alleen tot financiële schade en vertraging, maar vooral ook tot verdriet, teleurstelling en onzekerheid. In deze laatste week van het jaar spreken we over verbinding en vrede en wensen we elkaar al het goede voor het nieuwe jaar. Een bijdrage aan de (her)bouw  als steun in de rug van Islamitische gemeenschap, vormt daar volgens ons een welkome bijdrage aan.


Rekening nummer: NL91RABO 0145230600

Ten name van: Islamitische gemeenschap Culemborg

Onder vermelding van: Inzamelingsactie Moskee Culemborg


Alle goeds voor 2017!

Namens bestuur en vrijwilligers van Moving Culemborg,

Wieger Bakker

 


Plaats een reactie