Het bestuur

Het bestuur stelt zich voor!

Wieger Bakker / Voorzitter
Ik woon sinds eind 1997 met veel plezier in Culemborg. Via mijn kinderen, die er al sinds jaren sporten, heb ik de afgelopen jaren ook met veel inwoners van Terweijde een goede band opgebouwd. In het dagelijks leven ben ik docent bestuurs- en organisatiewetenschap en als vrijwilliger ben ik betrokken geweest bij verschillende projecten en stichtingen op het terrein van sport, educatie en ontwikkelingssamenwerking. Via de Stichting Culemborg in Beweging hoop ik dat ik zowel mijn ervaring kan gebruiken als een steentje kan bijdragen aan mijn eigen woonplaats!

Ahmed Salama /
Secretaris

Amakora Souhuwat
/ Penningmeester
Ruim 47 jaar geleden ben ik met mijn ouders verhuisd vanuit  midden Betuwe naar Culemborg -Terweijde. Ik was toen nét 10 jaar en de wijk Terweijde stond net in de kinderschoenen. Je kunt wel zeggen dat ik  Terweijde en haar omgeving heb zien opkomen. Op mijn 20e ben ik uit Culemborg vertrokken om in Rotterdam te gaan werken bij de grootste brouwerij van Nederland.  Ik werk er nog steeds en ben momenteel Controller op een financiële afdeling. Sinds 1990 ben ik weer terug in Culemborg.  Samen met mijn gezin woon ik weliswaar niet in Terweijde, maar mijn betrokkenheid met de wijk is in feite nooit opgehouden. Doordat mijn familie altijd in Terweijde is blijven wonen, blijf  ik op de hoogte van (bijna) alle ontwikkelingen in de wijk. Toen ik gepolst werd om in de Stichting zitting te willen nemen, had ik niet veel bedenktijd nodig. Vanuit de doelstelling van de Stichting hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van Terweijde en Culemborg in zijn geheel. Per slot van rekening voelt Terweijde aan als mijn Culemborgse roots .