Doel en werkwijze

Doel en werkwijze Moving Culemborg

Het gaat Moving Culemborg om het bijdragen aan de leefbaarheid binnen Culemborg door het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten op het snijvlak van sport en educatie. Bovendien willen we dat ook de positieve facetten van Terweijde en Culemborg aandacht krijgen en dat zichtbaar wordt wat er aan energie en activiteit aanwezig is. Terweijde, en de incidenten die daar plaatsvonden, vormden het vertrekpunt en de aanleiding voor de activiteiten van Moving Culemborg, maar de activiteiten beogen een bredere uitstraling binnen en voor de Culemborgse gemeenschap als geheel. Activiteiten voor jongeren en met jongeren zijn een startpunt, maar het gaat uiteindelijk om het bereiken van alle leeftijdsgroepen.

We ontwikkelen activiteiten die aanvullend zijn op wat er al is. Daarbij willen we ook gebruik maken van wat er al is. Want er is al veel in Culemborg Oost – Terweijde. Er zijn goede sportvelden, welzijnswerk, (brede) scholen, kinderopvang, actieve vrijwilligers, actieve buurtbewoners in bijvoorbeeld het bewonersoverleg Terweijde (BOT), het buurtpanel en winkels en bedrijven. We zoeken voor de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten daarom vooral samenwerking met die verschillende partijen; met de sportverenigingen, ELK welzijnswerk, de gemeente Culemborg, bewoners, kinderopvang, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, woningbouwcorporatie Kleurrijk Wonen en bedrijven. Ook verbinden we ons met organisaties en initiatieven buiten Culemborg die op het terrein van onze doelstelling actief zijn (KNVB, Stichting Life Goals, Stichting Move).

In samenwerking met hen ontwikkelen en voeren we activiteiten uit:

1.  op momenten dat er geen aanbod van activiteiten is;
2. voor groepen die (nog) niet bereikt worden;
3. die vernieuwend zijn, maar wel gebruik maken van water aan organisaties en faciliteiten al is (co-creatie).

Voor de vrijwillige medewerkers, stagiaires en bestuursleden van Moving Culemborg betekent dit dat de kern van de activiteiten bestaat uit het initiëren, ontwikkelen, organiseren en coördineren van activiteiten, het zoeken naar de financiering daarvan en het begeleiden van de uitvoering.